Het Tycho Brahe museum. Tycho Brahe kreeg Hven (toen Deens grondgebied) toebedeeld als plek voor zijn onderzoeken en is met Keppler een van de grondleggers van het hedendaagse astronomische wereldbeeld. Het is aandoenlijk te zien hoe zichtbaar trots de Denen daarop reageerden.